21 stycznia 2023 r. w Domu Kultury „Piast” odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Ogólnopolski Oddział Tłumaczan, skupiający dawnych mieszkańców Tłumacza (miasteczka w woj. stanisławowskim) oraz jego przyjaciół i sympatyków. Tłumackie spotkania opłatkowe mają długą tradycję, która swój początek wywodzi z lat 80-tych. Wśród zaproszonych gości był Pan Jerzy Czerwiec – sołtys wsi Siedlakowice wraz z małżonką Teresą, fraciszkanin o. Bronisław Staworowski, którego rodzina wywodzi się z Hryniowiec w pow. tłumackim, prezes Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów – Michał Siekierka, prezes Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan „Pokucie” – Ryszard Saczyński, twórcy konta internetowego na Facebooku „Kołomyja info – genealogia i historia” – Bartłomiej Jasiński i Anna Gmurek. Wśród uczestników spotkania liczną grupę tworzyli bliscy nam kołomyjanie, a także potomkowie mieszkańców wielu miejscowości powiatu tłumackiego – Oknian, Hryniowiec, Jezierzan, Jackówki, Ottynii, Obertyna, Tarnowicy Polnej i innych. Tegoroczne spotkanie uświetnił chór „Waliszowianie”, który kultywuje tradycje śpiewacze swoich przodków z Tarnowicy Polnej, polskiej wsi leżącej w dawnym powiecie tłumackim. Pieśni wykonywane przez chór mają wyjątkowy charakter, gdyż powstawały w polskiej miejscowości zatopionej w morzu wsi ukraińskich. Pieśni te są dzisiaj bezcennym reliktem dawnej polskiej kultury, ściśle związanym z historycznymi dziejami kresowej Rzeczpospolitej, min. z czasów batalii z Turkami prowadzonych przez króla Jana III Sobieskiego oraz Konfederacji Barskiej. Zespół jest laureatem wielu nagród, w tym bardzo prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga, którą otrzymał w 2022 r. W repertuarze chóru znalazły się także kolędy, które powstały przed laty w Tarnowicy Polnej.
Ważnym akcentem tegorocznego Opłatka były podziękowania dla Janiny i Stanisława Ziobrów, Ryszarda Wiszniewskiego i Zygmunta Dynaryńskiego, którzy przez niemal cały 2022 r. organizowali pomoc ofiarom wojny na Ukrainie, kierując ją głównie dla uchodźców w Tłumaczu i Oknianach. Za pomoc tą mer Tłumacza wręczył Ogólnopolskiemu Oddziałowi Tłumaczan symboliczne podziękowanie w postaci pamiątkowego dyplomu. Po występie chóru podzieliliśmy się opłatkiem życząc sobie zdrowego i udanego 2023 roku. Po smacznym obiedzie przy akompaniamencie muzyki akordeonowej w wykonaniu Artura Zahorskiego resztę spotkania spędziliśmy przy ciekawych rozmowach oraz tańcach. W tłumackim Opłatku uczestniczyło ponad 60 osób w wspaniałej atmosferze Domu Kultury „Piast” i pod opieką jego dyrektorki pani Jolanty Macały.