Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Ogólnopolski Oddział Tłumaczan

Adres

Ul. Tadeusza Kościuszki 35 B/E
50-011 Wrocław

NIP: 897 1549939
Regon: 931144913

Prezes zarządu

Elżbieta Niewolska

Telefon: 790 211 416
E-mail: niewolska@o2.pl

Adres mailowy

tlumaczanie@gmail.com

Konto Bankowe

TMLiKPW Zarząd Główny – Tłumacz

PKO BP V O/Wrocław
93 1020 5226 0000 6102 0722 8929

TMLiKPW-Ogolnopolski-Oddzial-Tlumaczan