Partnerzy

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich
Zarząd Główny

www.tmlikpw-zarzadglowny.pl

Ogólnopolski Oddział Kołomyjan „Pokucie”

www.kolomyja.net

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej

www.kresowianie.info