Zarząd Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan

Kadencja 2017-2021 - Zarząd

Prezes – Elżbieta Niewolska

Wiceprezes – Tadeusz Biś

Skarbnik – Irena Rosowska

Sekretarz – Łukasz Wolski

Członek – Krystyna Helt

Z-ca członka – Mieczysław Pawłów

Z-ca członka – Bogusław Wiśniewski

Z-ca Członka – Artur Sułkowski

Kadencja 2017-2021 - Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Elżbieta Sosińska

Sekretarz – Ewa Witek

Członek –Jadwiga Zalewska

Z-ca członka – Jan Masłowski

Kadencja 2017-2021 - Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Wacław Nowak

Sekretarz – Elżbieta Biś

Członek – Anna Bocheńska

Z-ca członka –  Henryk Jagintowicz

Kadencja 2013-2017

Prezes – Elżbieta Niewolska

Wiceprezes – Wacław Nowak

Skarbnik – Elżbieta Biś

Sekretarz – Danuta Paleń

Członek – Krystyna Helt

Z-ca członka – Masłowski Jan

Z-ca członka – Maria Kowarz